O Spoločnosti.

Spoločnosť Canzasteel, s.r.o. je strojárska firma. Produkcia je zameraná predovšetkým na výrobu konštrukčno-technologických zariadení. Svojím technologickým vybavením realizuje všeobecnú strojárenskú výrobu.

Základným výrobným programom pre spoločnosť Canzasteel,s.r.o. je :

 • zákazková výroba podľa konštrukčnej dokumentácie zákazníka. Jedná sa o výrobu zváraných konštrukcií s mechanickým opracovaním, montáž a kompletáž strojov a strojných zariadení.
 • dovoz a distribúcia hutného materiálu
        - profilová oceľ
        - plechy
        - rúry
        - neželezné kovy
        - spojovací materiál

Prednosti spoločnosti Canzasteel, s.r.o.:

 • zodpovedný postoj k podnikaniu
 • uspokojovanie potrieb zákaznikov
 • kvalifikovaný pracovníci
 • schopnosť zabezpečenia dodávok celých investičných celkov vrátane montáže
 • firma má možnosť flexibility výrobného programu
 • vysoká užitková hodnota a kvalita vyrábanej produkcie

Hlavným cieľom je poskytovať našim zákazníkom komplexné služby, byť im predovšetkým spoľahlivým partnerom a snažiť sa o obojstranne výhodné obchody.